Utstedere må forholde seg til en rekke nye regler når MAR trer i kraft i norsk rett. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale reglene.
  • Utstedere må endre rutiner og retningslinjer for sine primærinnsidere; det må blant annet innføres et handleforbud for primærinnsidere i forbindelse med finansiell rapportering og det må føres lister over primærinnsidere og deres nærstående. Les mer om reglene for primærinnsidere her.
  • Utstedere må sørge for å overholde nye regler om tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering. Les mer om reglene om tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering her.
  • Utstedere må sørge for å overholde de nye form- og innholdskravene som stilles til innsidelisten; listen må blant annet føres på et bestemt format, det må innhentes mer informasjon om personene som føres på listen, og det stilles nye krav til endring og oppbevaring av listen. Les mer om kravene til innsidelisten her.

Det er flere sentrale endringer som utstedere bør orientere seg om, blant annet:

Se her for en oversikt over kildene om MAR

Tilbake til hovedsiden for MAR Insights