Ettersom MAR implementeres i norsk rett gjennom en henvisning i verdipapirhandelloven vil de EU-rettslige kildene få større relevans enn tidligere. Av norske kilder har vi på nåværende tidspunkt utredningen til verdipapirlovutvalget og proposisjonen fra Finansdepartementet. Her har vi samlet sentrale kilder og relevante dokumenter som relaterer seg til MAR.
Forordninger
Direktivet om markedsmisbruk
Kommisjonsforordninger og -direktiver
 • Innsidelisten – format og innhold
  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the precise format of inside lists and for updating insider lists in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
 • Melding og offentliggjøring av primærinnsideres transaksjoner
  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the format and template for notification and public disclosure of managers’ transactions in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
 • Markedsplassens melding til kompetente myndigheter
  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/378 of 11 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the timing, format and template of the submission of notification to competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
 • Prosedyre og krav til markedssonderinger
  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/959 of 17 May 2016 laying down implementing technical standards for market soundings with regard to the systems and notification templates to be used by disclosing market participants and the format of the records in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
 • Informasjonsplikt og utsatt offentliggjøring
  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 of 29 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
 • Utveksling av opplysninger med ESMA
  Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1158 of 29 June 2017 laying down implementing technical standards with regards to the procedures and form for competent authorities exchanging information with the European Securities Market Authority as referred to in Article 33 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
 • Handel under “lukkede perioder” og melding om handel utført av primærinnsidere, mv.
  Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain third countries public bodies and central banks, the indicators of market manipulation, the disclosure thresholds, the competent authority for notifications of delays, the permission for trading during closed periods and types of notifiable managers’ transactions
 • Akseptert markedspraksis
  Commission Delegated Regulation (EU) 2016/908 of 26 February 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council laying down regulatory technical standards on the criteria, the procedure and the requirements for establishing an accepted market practice and the requirements for maintaining it, terminating it or modifying the conditions for its acceptance

 • Markedsplassens meldinger til kompetent myndighet
  Commission Delegated Regulation (EU) 2016/909 of 1 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the content of notifications to be submitted to competent authorities and the compilation, publication and maintenance of the list of notifications
 • Forebygging, avdekking og rapportering av misbruk og mistenkelige ordre og transaksjoner
  Commission Delegated Regulation (EU) 2016/957 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures as well as notification templates to be used for preventing, detecting and reporting abusive practices or suspicious orders or transactions
 • Investeringsanbefalinger
  Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest
 • Markedsdeltagere som formidler informasjon i markedssonderinger
  Commission Delegated Regulation (EU) 2016/960 as of 17 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing market participants conducting market soundings
 • Tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering
  Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures
 • Melding om faktiske og mulige overtredelser av reglene om markedsmisbruk til kompetente myndigheter
  Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reporting to competent authorities of actual or potential infringements of that Regulation
ESMAs retningslinjer og praksis
Øvrige publiseringer fra ESMA
Proposisjon fra Finansdepartementet
Norges offentlige utredninger

MAR Insights – De nye markedsmisbruksreglene

Tilbake til hovedsiden for MAR Insights