Karriere og studenttilbud

Ta kontakt med

Vi er Wiersholm

Vi vet at trivsel og tilhørighet er avgjørende for å tiltrekke og holde på de beste. Derfor er vi opptatt av å opprettholde et godt og uformelt miljø der smilene sitter løst i en ellers hektisk hverdag. For å oppnå dette prioriterer Wiersholm sosiale aktiviteter som for eksempel avdelingstreff, firmafest, fotballtrening, løpetrening, golfturnering, ski- og fjellturer m.m.

Eksterne utviklingsmuligheter

Vi er opptatt av din faglige og personlige utvikling.

I Wiersholm tilbyr vi flere eksterne utviklingsmuligheter til de av våre ansatte som ønsker det. Vi har stor tro på at ulik bakgrunn og erfaring styrker våre ansatte i tillegg til oss som firma.

Wiersholm Alumni

Vi ville ikke vært der vi er i dag uten våre tidligere kollegaer. Posisjonen vår som et av Norges fremste forretningsadvokatfirmaer bygger på deres innsats.

Vårt alumninettverk betyr mye for oss og vi avholder løpende alumnitreff. Vi har fokus på sosial og faglig oppdatering og legger til rette for at tidligere kollegaer kan møtes og gjennoppfriske minner, utveksle erfaringer og stifte nye bekjentskap.

Vi setter stor pris på om du som tidligere Wiersholmer vil bli en del av vårt alumninettverk.

Bli en del av Wiersholm Alumni