Utleie

Vårt nettverk gir deg unik bransjekunnskap

Vi har til enhver tid flere ansatte ute hos våre klienter – på kortere og lengre opphold.

Utleie til klient er en flott mulighet for ansatte til å øke bransjekunnskapen, få kompetanseutvikling og erfaring fra innsiden. I tillegg er dette en fin måte for Wiersholm å vise frem vår kompetanse og knytte våre viktigste klienter enda tettere.