Marius i Equinor

Til vanlig er jeg ansatt som Senior Associate i Wiersholm, hvor jeg primært bistår våre klienter med skatterettslige problemstillinger, både knyttet til rådgivning og tvisteløsning. Fra april 2021 og frem til sommeren 2022 er jeg utleid som internadvokat i Equinor. I Equinor tilhører jeg juridisk avdeling som har ansvaret for å sikre at Equinor-konsernets virksomhet og selskapsaktiviteter styres ansvarlig fra et juridisk perspektiv.

I juridisk avdeling er jeg en del av teamet som håndterer skatterettslige problemstillinger som Equinor-konsernet står overfor. Vi jobber med problemstillinger knyttet til jurisdiksjoner hvor konsernet driver virksomhet, herunder norsk og internasjonal tvisteløsning, rettssaker, legalstrukturer, internprising, skatteavtaler, offentlige høringsnotater mv.

I Equinor får jeg unik erfaring med å jobbe med store og kompliserte tvister og prosjekter der jeg får utfordret alle mine sider som advokat. Jeg lærer mye av inkluderende og svært dyktige kollegaer i Norge og utlandet, ikke bare advokater, men også noen av de beste fagfolkene innen energiindustri, teknologi og økonomi. Som utleid får jeg videre et unikt innblikk i hvordan Wiersholms klienter jobber, hva de forventer av sine eksterne advokater og generelt om deres behov. Disse verdifulle erfaringene kommer jeg til å ta med meg tilbake til rollen som eksternadvokat i Wiersholm.