Shabneet i Procuritas

Til vanlig er jeg ansatt som Senior Associate i Wiersholm, hvor jeg jobber med M&A-prosesser og juridiske problemstillinger relatert til dette. Fra august 2019 til juni 2020 har jeg vært utleid til Private Equity-fondet Procuritas, som holder til i Stockholm og som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Dette året har jeg ikke bare hatt en ny arbeidsplass, men også en helt ny hverdag. Både faglig og personlig har det vært et lærerikt og spennende opphold.

Hos Procuritas har min rolle vært tilsvarende en in-house juridisk rådgiver. Dette innebærer at jeg bistår Procuritas internt eller deres porteføljeselskaper med varierende juridiske problemstillinger på ulike rettsområder. Til større prosjekter benytter Procuritas eksterne rådgivere, og da har jeg vært med på å følge opp og samarbeide med de eksterne rådgiverne. I tillegg til juridiske arbeidsoppgaver har jeg også fått prøve meg på oppgaver som vanligvis investorer og analytikere sitter med.

Oppholdet har gitt meg innblikk i hvordan Wiersholms klienter jobber, hva de forventer av eksterne rådgivere og generelt mer om deres behov. Videre har jeg fått ta del i arbeidet som gjøres før eksterne rådgivere involveres i en investeringsprosess, og derfor fått en bedre forståelse av de kommersielle vurderingene som gjøres i ulike prosjekter. Utover den faglige gevinsten har noe av det mest positive med å være utleid til Procuritas vært å bli kjent med alle de dyktige og hyggelige menneskene som jobber der.

Denne erfaringen er jeg overbevist om at kommer godt med i fortsettelsen som forretningsadvokat hos Wiersholm.