Transaksjonen der Nokas Verdihåndtering AS selger datterselskapet Nokas Värdehantering AB til Loomis Sverige AB, ble sluttført mandag.

Nokas beholder kontantvirksomheten i Norge, Danmark og Finland. Salget omfatter heller ikke Nokas sin minibankvirksomhet i Sverige. Nokas Värdehantering AB har rundt 220 ansatte.

Wiersholm har bistått Nokas som juridisk rådgiver gjennom hele prosessen. Teamet ble ledet av Harald Hellebust og Karsten Kreiling, og øvrige teammedlemmer var Helene Stahl, Håkon Cosma Størdal, Harald Nordhus, Edvard Hamer Rojahn, Kristiane Aarvik, Elisabeth Skatvedt, Fredrik Wiker, Fredrik Gunhildrud og Sebastian Forbes.