Arbeidserfaring

Fast advokat, Wiersholm, 2017

Tysk advokat, Gleiss Lutz (Berlin, Hamburg), 2015 - 2017

Utdannelse

Tysk avsluttende embetseksamen og tysk advokatbevilling, Berlin, 2015

Master of Laws in International Commercial and Business Law, King’s College London, 2011 - 2012

Studier i rettsvitenskap og økonomi, Humboldt-Universität zu Berlin, 2005 - 2010

Tysk cand. jur. embetseksamen, Berlin, 2010