Chambers Europe, 2019

Utvalgte prosjekter

Arbeidserfaring

Partner, Wiersholm, 2016

Senioradvokat, Wiersholm, 2013 - 2016

Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, 2010 - 2013

Nasjonal ekspert, EFTAs overvåkningsorgan i Brussel, 2007 - 2008

Seksjonsleder/avdelingsrådgiver/etterforskningsleder, Konkurransetilsynet, 2006 - 2010

Rådgiver/seniorrådgiver, Konkurransetilsynet, 2005 - 2006

Advokatfullmektig/advokat, Ro Sommernes advokatfirma DA, 2002 - 2005

Utdannelse

Solstrandprogrammet for Yngre ledere, AFF/NHH, 2009 - 2010

Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, King's College, University of London, 2009

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2002

Master of Laws (LL.M.), King's College, University of London, 2001

Verv

Leder av sekretariatet til utvalget som avga innstillingen "Mer effektiv konkurranselov" NOU 2012:7, 2011 - 2012

Sensor ved Universitetet i Bergen, 2007

Utmerkelser

Competition/Antitrust, Chambers Europe, Band 4, 2019

EU and competition, Legal 500, Next generation lawyers, 2019