Igjen er Wiersholm rangert som "Band 1"-firma i kategoriene bank og finans, kapitalmarkeder, oppkjøp og fusjoner og tvisteløsning i Chambers Global. I tillegg løftes firmaet frem som internasjonalt orientert.

Anerkjente Chambers Global er en årlig guide utgitt av Chambers & Partners som rangerer advokatfirmaer etter definerte kompetanseområder. Wiersholm er topprangert i fire kategorier, og seks av våre eksperter er også rangert på øverste nivå på sitt fagfelt. Kaare Sverdrup er på topp innen bank og finans, i likhet med Sverre Sandvik innen kapitalmarkeder og Jarle Kvam innen oppkjøp og fusjoner. I tillegg er tre advokater fra Wiersholm rangert på øverste nivå innen tvisteløsning: Morten Goller, Magnus Hellesylt og Stephan L. Jervell.

Nytt av året i Chambers Global er kategorien «International & Cross-Border Capabilities», som skal identifisere de beste firmaene for klienter med et internasjonalt nedslagsfelt. Her er Wiersholm også et av firmaene som løftes frem.

Chambers Global er hovedsakelig basert på tilbakemeldinger fra klienter. Rangeringen siterer flere av kildene. Blant annet forteller en kilde at «Wiersholm would be my go-to firm. Their overall quality and response times are very good, with a sufficient level of senior attention, so I would pick them out of that group as my favourite.»

Se hele rangeringen her.