Legal 500, 2024

Utvalgte prosjekter

Arbeidserfaring

Managing Partner, Wiersholm, 2024

Partner, Wiersholm, 2000

Gjesteforsker, Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, 1998

Utreder, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen, 1997

Advokat, Regjeringsadvokaten, 1993

Kursleder, foreleser og sensor, Universitetet i Oslo, 1990

Utdannelse

Master of Laws, Harvard Law School, 1994

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1992

Advokatmegler- og voldgiftsdommerutdannelse, ,

Verv

Styreleder, Riksteatret, 2011 - 2024

Styreleder, Romerike International School, 2016 - 2024

Styremedlem, EAM Solar ASA, 2018 - 2024

Medlem, Advokatforeningens Etikkutvalg, 2019 - 2022

Nestleder og styreleder, Wiersholm, 2013 - 2019

Styremedlem, Braganza AB, 2018

Styremedlem, Smedvig AS, 2017

Styreleder, Opplysningsvesenets Fond, 2013

Medlem, Arbeidslivspanelet ved det juridiske fakultet (UiO), 2019

Hovedredaktør, Rettsdatas base Forvaltningsrett, 2004

Hovedredaktør, Rettsdatas base Sivilprosess, 2005

Medlem Advokatbevillingsnemnden, 2023

Styremedlem, ABC Startsiden AS, 2018

Styremedlem, AKO kunstiftelse, 2017

Styremedlem, Oslo Chamber of Commerce' Institutt for voldgift og tvisteløsning, 2017

Styremedlem, Smedvig Asset Allocation AS, 2005

Utmerkelser

Band 1 , Chambers Global, Dispute Resolution , 2024

Band 1, Chambers Europe, Dispute Resolution, 2024

Topp 10, Advokatundersøkelsen, Finansavisen, Tvisteløsning, 2023

Topp 10, Advokatundersøkelsen, Finansavisen, Internasjonal advokat, 2023

Band 1, Chambers Europe, Dispute Resolution, 2023

Band 1, Chambers Global, Dispute Resolution, 2023

Band 1, Chambers Global, Dispute Resolution - Norway , 2022

Band 1, Chambers Global, Dispute Resolution - Norway, 2021

Band 4, Chambers Europe, Competition/Antitrust - Norway, 2021

Band 4, Chambers Europe, Competition/Antitrust - Norway, 2020

Band 1, Chambers Europe, Dispute Resolution, 2020