Wiersholm har bistått Adevinta og morselskapet Schibsted i forbindelse med Adevintas notering på Oslo Børs.

Wiersholm har bistått Adevinta og morselskapet Schibsted i forbindelse med Adevintas notering på Oslo Børs. Adevinta hadde sin første handelsdag 10. april etter gjennomføringen av den fjerde største børsnoteringen i Oslo noensinne, og den største siden 2006.

Wiersholms team, som bestod av partnerne Sverre Sandvik og Erik Thyness, senioradvokatene Anne Lise Ellingsen Gryte og Svein-Helge Hanken samt advokatfullmektigene Sebastian Hestnes Andresen og Hanna Norman Kvenshagen, bistod i alle fasene av transaksjonen.

Transaksjonen innebærer en viktig milepæl for Adevinta, som er utfsijonert fra mediekonsernet Schibsted, og gir selskapet den posisjonen det trenger for å kunne spille en sentral rolle i den internasjonale konsolideringen innen digitale markedsplasser.  Adevintas markedsplasser omfatter bl.a. Leboncoin (Frankrike), OLX (Brasil) og InfoJobs (Spania). Schibsted beholder avisene og rubrikkannonsevirksomheten i Norden.

Partner Sverre Sandvik sier at det har vært en svak start på året for børsnoteringer, med Adevinta som den første nye noteringen på hovedmarkedet i 2019.

-Det er imidlertid tegn på at markedet tar seg opp, og suksessen med Adevinta-transaksjonen bør være et positivt signal til andre selskaper som vurderer å gå på børs. Vi forventer derfor et betydelig antall nye noteringer senere i år. Sandvik sier videre: -Vi setter stor pris på å ha fått være en del av Adevintas store og vellykkede børsnotering. Dette bekrefter Wiersholms faglige styrke på kapitalmarkedsområdet.