En unik samarbeidskultur

Wiersholm er summen av landets fremste juridiske ekspertise som i tillegg har kommersiell teft og bransjekunnskap. Vi kombinerer faglig innsikt og erfaring for å kunne løse komplekse og krevende oppdrag på best mulig måte. Over tid har vi utviklet en unik tverrfaglig samarbeidskultur i firmaet. Vi jobber bestandig mot samme mål: å finne de beste løsningene for våre klienter.

Tillit er en av bærebjelkene i vår samarbeidskultur. Vi har tillit til hverandre som fagfolk og som mennesker fordi vi vet at alle yter sitt beste hver dag. Det er åpne dører på tvers av faggrupper og stillingsnivåer. Vi har respekt for hverandre, lytter og gir grundige tilbakemeldinger i teamarbeid. På denne måten lærer vi hele tiden – om fag, om hverandre og om oss selv.

Denne samarbeidskulturen tar vi stadig et steg videre. Gjennom mange år har vi også bygget ut firmaet med annen kompetanse enn den juridiske. I tillegg til advokater består vårt team i dag av forretnings- og klientutvikling, IT og drift, kommunikasjons- og markedsrådgivning, design, servicesenter, språkekspertise, prosjektstøtte, HR, økonomi og administrasjon som bidrar til å utvikle firmaet og tjenestene vi leverer til våre klienter.