En unik samarbeidskultur

Wiersholm er summen av bransjens dyktigste fagfolk som i tillegg har kommersiell teft og forståelse. Økende kompleksitet krever at vi kombinerer kompetanse, innsikt og forståelse. Dette krever en innarbeidet samarbeidsform som vi har utviklet over tid. Vi jobber bestandig mot samme mål, som er å finne de beste løsningene for våre klienter.

Tillit er en av bærebjelkene i vår samarbeidskultur. Vi har tillit til hverandre som fagfolk og som mennesker fordi vi vet at alle yter sitt beste hver dag. Det er åpne dører på tvers av faggrupper og stillingsnivå. Vi har respekt for hverandre, lytter og gir grundige tilbakemeldinger i teamarbeid. På denne måten lærer vi hele tiden – om fag, om hverandre og om oss selv.

Denne samarbeidskulturen har vi nå tatt et steg videre. De siste årene har vi fått nye kollegaer med annen kompetanse enn den juridiske. Vårt team består i dag av forretnings- og klientutviklere, kommunikasjonseksperter, designere og prosjektmedarbeidere som gjør oss i stand til å utvikle og levere nye tjenester skreddersydd klientenes behov.