En unik samarbeidskultur

Wiersholm er summen av landets fremste juridiske ekspertise som i tillegg har kommersiell teft og bransjekunnskap. Vi kombinerer faglig innsikt og erfaring for å kunne løse komplekse og krevende oppdrag på best mulig måte. Over tid har vi utviklet en unik tverrfaglig samarbeidskultur i firmaet. Vi jobber bestandig mot samme mål: å finne de beste løsningene for våre klienter.

Tillit er en av bærebjelkene i vår samarbeidskultur. Vi har tillit til hverandre som fagfolk og som mennesker fordi vi vet at alle yter sitt beste hver dag. Det er åpne dører på tvers av faggrupper og stillingsnivå. Vi har respekt for hverandre, lytter og gir grundige tilbakemeldinger i teamarbeid. På denne måten lærer vi hele tiden – om fag, om hverandre og om oss selv.

Denne samarbeidskulturen har vi nå tatt et steg videre. De siste årene har vi fått nye kollegaer med annen kompetanse enn den juridiske. Vårt team består i dag av forretnings- og klientutviklere, kommunikasjonseksperter, designere og prosjektmedarbeidere som gjør oss i stand til å utvikle og levere nye tjenester skreddersydd klientenes behov.