Wiersholmstipendet

Skriv hos oss

Hvert semester tilbyr vi stipend til et begrenset antall tidligere traineer som ønsker å skrive en 30 eller 60 studiepoengs masteroppgave innenfor et av våre forretningsområder.

Som stipendiat i Wiersholm får du en veileder blant våre erfarne advokater, tilpasset oppgavens aktuelle rettsområde. Veilederen følger deg tett opp gjennom faste møter og bidrar med faglig sparring og struktur. I tillegg blir du en del av et av våre team tilpasset ditt rettsområde, hvor du kan delta på faglunsjer og få inspirasjon.

Du får egen kontorplass i våre lokaler og vil få tilgang til kontorfasiliteter, inkludert bibliotek og juridiske databaser. Stipendiater er selvsagt også selvskrevne deltagere på alle sosiale arrangementer hos Wiersholm. Stipendet er på kroner 30 000.

Fride Hedin, Stipendiat 2019