Med Wiersholms verktøy for dokumentautomatisering effektiviserer og kvalitetssikrer vi utarbeidelsen av dokumenter og kontrakter.

I et samarbeidsprosjekt med mål om å automatisere relevante standardkontrakter, vil du som klient få tilgang til en effektiv løsning for å lage og tilpasse kontrakter fra gang til gang.

Wiersholms Smart Templates gir deg:

  • Intelligente, regelbaserte maler som sikrer kvalitet og konsistens i utarbeidelse av dokumenter og kontrakter.
  • Tilgang til enten Wiersholm sine standardmaler, eller automatisering av deres egne maler.
  • Trygg generering av dokumenter på privat side og dokumenter underlagt tilpassede brukertilganger.
  • Mulighet til å sette på varsler og godkjenningsrutiner ved opprettelse av spesifikke typer dokumenter, for viktige tidsfrister eller annen kritisk informasjon.
  • Mulighet for digital signering og forhandling med motpart eller andre brukere.
  • Versjonskontroll som gjør at det alltid vil være mulig å bla seg tilbake til tidligere versjoner av dokumentet.

Smart Templates er en del av Wiersholm LINK, som er klientportalen til våre digitale juridiske tjenester.