Vi investerer tungt i digital transformasjon. For å utforske bruk av teknologi, slik som AI, blockchain og robotikk, har vi etablert en intern innovasjonsavdeling, sammensatt av advokater, men også forretningsutviklere med bakgrunn fra økonomi, teknologi og media. Målet er økt verdiskapning for våre klienter gjennom innovative, juridiske tjenester.

For oss er det viktig å bruke tid på å forstå utfordringene klientene våre har. Kun ved å løse reelle problemer skaper vi verdi – uavhengig av om det er juridisk rådgivning eller produkt- og tjenesteutvikling.

Vi mener derfor at den eneste riktige måten å drive innovasjon på, er i samarbeid med våre klienter. Ved å kombinere våre ferdigheter og innsikt, kan samarbeidet fremskynde utviklingen til fordel for begge parter.

Lean-metodikk står veldig sterkt hos oss. Til tross for at vi er perfeksjonister når vi leverer juridisk rådgivning, tror vi at innovative produkter best skapes som følge av å prøve og feile. Det er viktigere å lansere raskt, for å finne ut om vi er på riktig spor, enn å finpusse et produkt som ikke løser et problem. Derfor jobber vi sprintbasert med avgrensede leveranser, som vi løpende evaluerer for å tilpasse neste sprint.