Våre forretningsvilkår

1. Avtaleforhold

2. Tjenester

3. Honorar, utlegg og fakturering

4. Ansvarsbegrensning

5. Andre rådgivere

6. Interessekonflikt

7. Ansvar for utgifter i forbindelse med rettssaker osv.

8. Oppdragets varighet

9. Kommunikasjon

10. Oppbevaring av dokumenter

11. Tiltak mot hvitvasking

12. Klientkonti

13. Immaterielle rettigheter

14. Personvern

15. Markedsmisbruk-direktivet

16. Menneskerettigheter

17. Konfidensialitet

18. Overdragelse

19. Klager

20. Gjeldende rett og tvisteløsning

21. Endringer