Vi bisto VNG AG ved salg av datterselskapet VNG Norge AS til Neptune Energy Norge AS.

VNG Norge har betydelig aktivitet knyttet til leting, utvikling og produksjon av olje- og gass på norsk og dansk kontinentalsokkel.

Mer informasjon om denne transaksjonen finnes i pressemeldingen fra VNG AG og i artikkel i Dagens Næringsliv (28.06.2018).