Vi bisto selskapet med kjøpet av Hjellnes Consult og søsterselskapet Johs Holt.