Vi har bistått selskapet i forbindelse med stiftelse av selskapet, notering på OTC-listen og kjøp av borerigger.