Benchmark, som spesialiserer seg på genetikk, helse og avansert ernæring innen akvakultur, har gjennomført salget av det heleide datterselskapet FVG Ltd til Pharmaq, en del av det globale dyrehelseselskapet Zoetis, for en selskapsverdi på rundt 15 millioner britiske pund.

Salget omfatter Benchmarks veterinær- og diagnostiske tjenester i Storbritannia, Irland, Norge og Chile.

Wiersholm bistod Benchmark gjennom hele prosessen og ønsker å gratulere alle involverte parter med en vellykket transaksjon. Teamet vårt ble ledet av partner Gunhild Dugstad, og inkluderte også senioradvokat Svein-Helge Hanken og advokatfullmektig Henrik Kværner Helliesen.

Les hele børsmeldingen fra Benchmark her.