Vi har bistått Awilco Drilling PLC med en rettet emisjon hvor selskapet hentet inn USD 65 millioner i ny egenkapital.

Emisjonen er betinget av generalforsamlingsgodkjennelse. Awilco Drilling har inngått intensjonsavtale med Keppel FELS i Singapore om bygging av en halvt-nedsenkbar borerigg, og provenyet fra emisjonen skal benyttes til første avdrag under byggekontrakten.

Wiersholms team har vært ledet av Sverre Sandvik.