Vårt forsikringsteam fikk flest individuelle stemmer i Finansavisens advokatundersøkelse.

Wiersholm fikk det høyeste antall individuelle stemmer av alle advokatfirmaene for sin forsikringsrettskompetanse i Finansavisens advokatundersøkelse for 2017. Til sammen 91 stemmer ble gitt til Erik Blaker og Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, fordelt på hovedlisten og up-and-coming listen. I tillegg ble Wiersholm rangert som Norges nest beste forsikringsrettsfirma, under Riisa & Co.

Leder for Wiersholms avdeling for Ansvar og Forsikring, Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, har følgende kommentar:

– Vi er svært stolte av å bli anerkjent nok en gang som et av Norges beste forsikringsrettfirma. Vi tilbyr et svært bredt spekter av tjenester innenfor komplekse forsikrings- og ansvarssaker, alt fra rådgivning om forsikringsdekning, bistand til forhandlinger om avtaler mellom forsikringsselskap og forsikringsformidlere, regulatorisk forsikringsrett, til sjøretts- og sjøforsikringstvister. Vårt mantra er at intet er umulig og at det er nødvendig å tørre å utfordre de gitte sannheter i forsikringsbransjen. Det rangeringen dessverre ikke viser er vår store og veldig erfarne gruppe av 15 advokater som jobber sammen på disse sakene. Uten dem hadde det vært vanskelig å kunne tilby alle de tjenestene vi gjør, og det er denne gruppen vår som egentlig fortjener anerkjennelsen!