Wiersholm har en sterk posisjon i markedet på alle de rangerte fagområdene og beholder, ikke helt overraskende, førsteplassen i alle corporate-kategoriene (Banking and Finance, Corporate and M&A og Capital Markets).

International Financial Law Review (IFLR) utgir en av de mest anerkjente internasjonale guidene til verdens ledende forretningsadvokater. Wiersholm er ett av de norske advokatfirmaene som rangeres helt i toppen i denne kåringen, som i stor grad er basert på tilbakemeldinger fra klienter. Klienttilfredshet er en ferskvare og vi jobber hardt hver eneste dag for å yte den beste servicen til våre klienter. Det er derfor svært hyggelig at så mange klienter anerkjenner oss som gode rådgivere.

One of the traditional leading players in the Norwegian market, Wiersholm continues to stand out as one of the top performers in Oslo across the full range of financial and corporate work.

IFLR1000 2017