Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter bedt Facebook, Google+ og Twitter om å endre urimelige avtalevilkår.

Dette gjelder vilkår som:

  • begrenser eller utelukker ansvaret selskapene har
  • gir rett til å endre vilkår eller stenge brukerkontoer uten varsel
  • fratar forbrukeren muligheten til å løse en tvist med selskapet gjennom tvisteløsningsapparatet i sitt hjemland

Google+ har langt på vei gjennomført samtlige krav fra forbrukermyndighetene, mens Facebook og Twitter kun delvis imøtekommer krav knyttet til ansvar og krav om informasjon vedrørende stenging av konto og fjerning av innhold.

Forbrukermyndighetene ba også selskapene om å gjøre mer for å legge til rette for rask fjerning av annonser for falske nettbutikker, villedende konkurranser, abonnementsfeller og annen ulovlig markedsføring. Selskapene har nå lagt opp til mekanismer for fjerning av ulovlig innhold.