Vi markerer selvfølgelig Pride

Som arbeidsgiver vil vi skape et miljø der alle kan være seg selv på jobb. Å elske er en menneskerett. Vi markerer Pride og feirer mangfoldet i kjærligheten i solidaritet med våre medmennesker i advokatbransjen, næringslivet og samfunnet for øvrig.

Homofili er ifølge Amnesty International kriminalisert i 69 land i verden, og i noen av landene risikerer mennesker å dømmes til døden kun fordi man forelsker seg i en person av samme kjønn. Selv om mannlig homofili ble avkriminalisert i Norge i 1972, har vi også her i landet en lang vei å gå når det gjelder å endre normative holdninger. Vi lever i et land hvor de fleste – ubevisst – antar at alle er heterofile (også kalt heteronormativitet) inntil det motsatte er bevist. Mennesker som definerer seg som lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner, intersex og queer (LHBTIQ), må “komme ut av skapet” gjentatte ganger i møte med heteronormative holdninger.

Mange føler de ikke kan være helt åpne om identiteten sin på arbeidsplassen. Forskning viser at LHBTIQ-personer i arbeidslivet lager et skille mellom sitt “private” og “offentlige” selv. Kjønnsuttrykk som bryter med normene på jobben, og samfunnet for øvrig, oppfattes som ikke å ha en plass i arbeidslivet. Eksempelvis har hver tiende arbeidstaker som identifiserer seg som LHBT, opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin orientering. Ord som “homo” og “lesbe” blir brukt som skjellsord, fysiske og psykiske angrep mot transpersoner er fortsatt utbredt og bifile strever fortsatt med å få sin seksuelle orientering “legitimert”.

Åpenhet og synliggjøring avdekker kunnskapshull og fordommer, og skaper mer toleranse. Dette er en av de viktige grunnene til at Wiersholm er med og markerer Pride. Vi oppfordrer alle klienter, samarbeidspartnere og advokatbransjen til å vise støtte til Pride og bidra til å endre holdninger.