Wiersholm Project er utviklet for effektiv og vellykket gjennomføring av prosjekter. Med bruk av Wiersholm Project får alle involverte parter enkelt tilgang til data, samt raskt oversikt over oppgaver som kan fordeles og følges opp.

Vi har utviklet flere spesialtilpassede prosjektromløsninger basert på beste praksis og Wiersholms akkumulerte kunnskap.

Den digitale prosjektplattformen kan tilpasses den enkelte klients individuelle behov og inneholder flere moduler som gir tilgang til elektronisk signering, smart templates eller detaljerte step-planer.

Vi har utviklet spesialtilpassede prosjektromløsninger for blant annet:

  • Signing
  • Closing
  • Tvist

Wiersholm Project er en del av Wiersholm LINK, som er klientportalen til våre digitale juridiske tjenester.