Wiersholm Cloud er utviklet for effektiv og sikker deling av dokumenter. I våre datarom kan sensitiv dokumentasjon deles i et brukervennlig, sikkert og tilgjengelig oppsett.

Vår løsning muliggjør rask og sikker informasjonsdeling til en eller flere parter. Brukertilgang kan styres ned på fil- og individnivå. Med all relevant informasjon allerede lagret på ett og samme sted, kan våre advokater raskt komme i gang med  saksgangen.

Wiersholm Cloud er en del av Wiersholm LINK, som er klientportalen til våre digitale juridiske tjenester.