Vår varslingsportal bidrar til sikker og effektiv håndtering av varsler.

Alle virksomheter har plikt til å ha en rutine for trygg håndtering av varsler slik at ansatte kan si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har utviklet en enkel og sikker digital løsning for å motta varsler som samsvarer med krav til anonymitet og datasikkerhet.

  • Løsningen er kryptert og tilgjengelig fra enhver PC og mobiltelefon med internettilkobling.
  • Portalen tilpasses klientenes krav til visuell profil og innhold.
  • Løsningen kan gjøres tilgjengelig via en varslingsknapp på nettside eller intranett. Wiersholm bistår med det tekniske oppsettet.
  • Varslere kan varsle og kommunisere anonymt gjennom systemet med Wiersholms advokater.
  • Et varsel sendes direkte til Wiersholm og håndteres innen 48 timer.
  • Løsningen finnes både på norsk og engelsk – varsler velger selv språk.

Varslingsportalen er tilgjengelig her.