Transaction Control er vårt digitale styringssystem for gjennomføring av transaksjoner. Systemet organiserer og gjør tilgjengelig Wiersholms akkumulerte kunnskap, bygget opp over tiår. Det gjør våre advokater i stand til å arbeide mer effektivt og levere produkter av konsekvent høy kvalitet, basert på beste praksis. En praksis som utvikles kontinuerlig ved hjelp av digitale verktøy, som er tilgjengelige for våre klienter. Vi har utviklet innovative moduler som er nyttige både før, under og etter en transaksjon.