Legal 500, 2021

Arbeidserfaring

Professor II, Handelshøyskolen BI, Undervisnings- og forskningserfaring, 2015

Redaktør, ”Arbeidsrett", Universitetsforlaget, 2004

Hovedredaktør, EasyFind Arbeidsrett, 1999

Partner, Wiersholm, 1994

Advokat, Wiersholm, 1993

Advokat, Regjeringsadvokatembetet, 1988

Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1988

Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1986

Utdannelse

Executive Education, Leadership in Lawfirms, Harvard Law School, 2014

Ph.D, Aarhus University, 2007

Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1988

Verv

Leder av Lovutvalg for Arbeidsrett, Advokatforeningen , 2012 - 2018

Styremedlem i entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner, 2013 - 2016

Styreleder i Advokatfirmaet Wiersholm, 2010 - 2014

Medlem av det norske lokalstyre for Nordisk Juristmøte, 1999 - 2014

Leder av Fagutvalg i Arbeidsrett, Juristenes Utdanningssenter, 2009 - 2013

Leder av Klagenemnda for miljøinformasjon , 2004 - 2008

Medlem av styret for Domstoladministrasjonen, 2004 - 2006

Styremedlem i energiselskapet SN Power, 2005 - 2006

Styremedlem i Advokatfirmaet Wiersholm, 2001 - 2004

Leder av Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet, 1999 - 2004

Medlem av Diskrimineringsnemnda, 1999 - 2003

Styremedlem i Stiftelsen Fremme av norsk apotekfarmasi, 2001 - 2003

Styreleder i Norsk Forum for Helserett, 1998 - 2000

Leder av Arbeidsleieutvalget, 1999 - 2000

Medlem i Lovutvalg oppnevnt av Regjeringen for revisjon av reglene om arbeidsmiljø og arbeidsutleie, 1998

Særskilt oppnevnt representant for staten i Rikslønnsnemnda, 1993

Styremedlem Avviklingsstyret Selskap for innvandrere- og flyktningseboliger (SIFBO), 1991 - 1993

Styremedlem Avviklingsstyret Stiftelsen flyktningeboliger (FLYBO), 1992

Styremedlem Avviklingsstyret lånekassen for flyktninger, 1992

Medlem Sarpsborg bystyre, 1983 - 1986

Styremedlem dCompany, 2021

Leder av Fougner-utvalget, NOU 2021:9,

Styremedlem i Advokatfirmaet Wiersholm, 2018

Styremedlem i Viggo Hagstrøms Stiftelse, 2013

Medlem av det regjeringsoppnevnte statsselskapsutvalget som foreslo Statsforetaksloven,

Utmerkelser

Star Individuals, Chambers Europe, Employment, 2024

Hall of Fame , Legal 500, Employment , 2024

Hall of Fame , Legal 500, Regulatory, Compliance and Investigations , 2024

Star Individuals, Chambers Europe, Employment, 2023

Topp 10, Advokatundersøkelsen, Finansavisen, Arbeidsrett, 2023

Topp 10, Advokatundersøkelsen, Finansavisen, Granskning og compliance, 2023

Hall of Fame, Legal 500, Employment, 2023

Leading individuals, Legal 500, Regulatory, Compliance and Investigatons, 2023

Band 1, Chambers Europe , Corporate Compliance & Investigations , 2022

Star Individuals , Chambers Europe , Employment , 2022

Hall of Fame , Legal 500 , Employment , 2022

Band 1, Chambers Europe, Corporate Compliance & Investigations - Norway, 2021

Star Individual, Chambers Europe, Employment - Norway, 2021

Hall of Fame, Legal 500, Employment, 2021

Star Individual, Chambers Europe, Employment - Norway, 2020

Band 1, Chambers Europe, Compliance - Norway, 2020

Hall of Fame, Legal 500, Employment, 2020