Chambers Europe, 2020

Arbeidserfaring

Professor II, Handelshøyskolen BI, 2015

Redaktør, ”Arbeidsrett", Universitetsforlaget, 2004 - 2013

Hovedredaktør, EasyFind Arbeidsrett, 1999

Partner, Wiersholm, 1994

Advokat, Wiersholm, 1993

Advokat, Regjeringsadvokatembetet, 1988

Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1988 - 1994

Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1986

Utdannelse

Leadership in Lawfirms, Harvard Law School Executive Education, 2014

Ph.D, Handelshøiskolen, Universitetet i Aarhus, 2007

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998

Verv

Leder av Advokatforeningens Lovutvalg for arbeidsrett,

Fougner har hatt en rekke offentlige og private verv. I den sammenheng nevnes at han i flere år var medlem av Domstoladministrasjonens styre.,

Utmerkelser

Employment - Norway, Chambers Europe , Star individuals, 2020

Compliance - Norway, Chambers Europe , Band 1 , 2020

Employment , The Legal 500, Hall of Fame , 2020

Employment , Chambers Europe , Star Individuals, 2019

Compliance , Chambers Europe , Band 1, 2019

Employment , IFLR1000, Leading Individuals , 2019