Chambers Europe, 2018

Arbeidserfaring

Professor II, Handelshøyskolen BI, 2015

Partner, Wiersholm, 1994

Advokat, Wiersholm, 1993

Advokat, Regjeringsadvokatembetet, 1988

Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1988 - 1994

Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1986

Utdannelse

Leadership in Lawfirms, Harvard Law School Executive Education, 2014

Ph.D, Handelshøiskolen, Universitetet i Aarhus, 2007

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998

Verv

Leder av Advokatforeningens Lovutvalg for arbeidsrett,

Utmerkelser

Employment , Chambers Europe , Star Individuals, 2019

Compliance , Chambers Europe , Band 1, 2019

Employment , IFLR1000, Leading Individuals , 2019