Intrapreneur Intern

Et tverrfaglig internship

Studerer du jus, økonomi, ingeniørfag, entreprenørskap, design eller lignende og er interessert i grensesnittet mellom jus og teknologi? Da er Intrapreneur Internship noe for deg!

I dette internshipet vil du jobbe med problemstillinger relatert til å utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste eller forbedre deler av et eksisterende produkt. Målet er å effektivisere arbeidsprosesser i advokathverdagen og lage løsninger som skaper merverdi for våre klienter.

Intrapreneur Intern er et 4-ukers program med oppstart for første gruppe i august, hvor du sammen med tre andre studenter vil arbeide med en bestemt problemstilling. Dere jobber i et tverrfaglig team hvor hver av dere får brukt deres spesifikke kompetanse til å utføre oppgaven. Oppdraget avsluttes med at dere presenterer løsningen deres for sentrale personer i Wiersholm.

Under oppholdet hos oss får du tett oppfølging av en av våre forretningsutviklere og HR. I tillegg vil du kunne trekke på kompetanse fra våre advokater og forretningsutviklere. Internshipet hos oss skal gi deg verdifull erfaring fra arbeidslivet og et godt innblikk i vår verden.

Vi leter etter kandidater som er engasjerte, nysgjerrige og dedikerte. I tillegg må du like å jobbe i team. For å bli Intrapreneur Intern må du minst ha påbegynt tredje studieår på ditt studium.

Søknadsportalen åpner i januar 2020, men du kan allerede nå melde din interesse ved å sende e-post til forretningsutvikler Navneet Grewal.

04_arrow-rLes mer om internshipet i Advokatbladet
Forretningsutvikler i Wiersholm, Navneet Grewal, til Advokatbladet