Intrapreneur Intern

Et tverrfaglig internship

Studerer du jus, økonomi, ingeniørfag, entreprenørskap, design eller lignende og er interessert i grensesnittet mellom jus og teknologi? Da er Intrapreneur Internship noe for deg!

Dette unike Internshipet er et samarbeid mellom Schibsted og Wiersholm, hvor du får mulighet til å jobbe med problemstillinger relatert til å utvikle et nytt produkt, en ny tjeneste eller forbedre deler av et eksisterende produkt.

Intrapreneur Intern er et 4-ukers program med oppstart for første gruppe i august, hvor du sammen med tre andre studenter vil arbeide med en bestemt problemstilling. Dere jobber i et tverrfaglig team hvor hver av dere får brukt deres spesifikke kompetanse til å utføre oppgaven. Oppdraget avsluttes med at dere presenterer løsningen deres for Schibsted og Wiersholm.

Under oppholdet hos oss får du tett oppfølging mentorer fra Schibsted og Wiersholm, samt våre forretningsutviklere og HR. I tillegg vil du kunne trekke på kompetanse fra våre advokater. Internshipet hos oss skal gi deg verdifull erfaring fra arbeidslivet og et godt innblikk i vår verden.

Vi leter etter kandidater som er engasjerte, nysgjerrige og dedikerte. I tillegg må du like å jobbe i team. For å bli Intrapreneur Intern må du minst ha påbegynt tredje studieår på ditt studium.

Søknadsportalen åpner 30. januar, og da arrangerer vi også et kick-off-møte med informasjon, workshop og middag her hos oss. Meld deg på nå!

04_arrow-rKontakt oss for mer informasjon
Forretningsutvikler i Wiersholm, Navneet Grewal, til Advokatbladet