Vi inviterer til frokostseminar 3. desember

Fra 1. januar 2020 trer nye varslingsregler i kraft. Det siste året har i tillegg vært preget av viktige saker fra domstolene om utvelgelse ved nedbemanning (Skanska og Telenorsaken), etterbetalingskrav fra ansatte feilklassifisert som konsulenter/oppdragstakere (Alerissaken og Avlaster III fra Høyesterett), og straffesanksjoner for brudd på arbeidstidsregler (Veirenodommen). Les mer om Telenordommen i vårt nyhetsbrev.

Våre advokater Christel Søreide og Julie Lorentzen gjennomgår nyheter og trender, deler erfaringer og gir praktiske råd om hvordan arbeidsgiver bør innrette seg.

Frokost serveres kl. 08.30 – 09.00
Foredrag kl. 09.00 – 10.00

Velkommen!