Wiersholm og BDO inviterer til frokostseminar

Sikring og analyse av elektroniske spor er et stadig mer benyttet virkemiddel for å sørge for at viktig informasjon ikke går tapt. Elektroniske spor kan utgjøre sentrale digitale bevis i tilfeller hvor det er mistanke om brudd på interne retningslinjer, eller at det er begått informasjonstyveri, økonomisk utroskap eller andre illojale handlinger. Analysen av bevisene gjøres ofte gjennom en sammenstilling av informasjon fra ulike elektroniske kilder, som for eksempel PC, mobiltelefon, nettbrett og skyløsninger. Regelverket kan imidlertid fremstå komplekst, og prosessen kan virke kostbar.

Jannicke Eilertsen fra Wiersholm og Thomas Dahl fra BDO, vil avlive myter og bekrefte fakta i en gjennomgang av den rettslige og praktiske adgangen til sikring og analyse av elektroniske spor. BDO vil vise «live» hvordan elektroniske spor avdekkes ved bruk av ulike verktøy.

Frokost serveres kl. 08.30 – 09.00

Velkommen!