Lær av de beste. Ved å delta på Wiersholms kurs og manuduksjoner får du faglig inspirasjon i pensumrelaterte temaer gjennom foredrag og veiledning fra noen av Norges fremste advokater innen fagfeltet.

Mandag xx. april avholder Ronny Lund digital manuduksjon i enterprise – meld deg på og motta en kalenderpåminnelse.