Arbeidserfaring

Fast advokat, Wiersholm, 2019

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018 - 2019

Advokatfullmektig, Schjødt, 2016

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016

Bachelor i jus og ledelse, Universitetet i Sørøst-Norge, 2013