Fagområder

Kapitalmarkeder

Ta kontakt med

Våre tjenester

Chambers Global 2024

MAR Insights

Wiersholms MAR Insights gir en enkel og effektiv innføring i de nye reglene om markedsmisbruk, og hva endringene vil bety for deg og din virksomhet, enten du er utsteder, investor, tilrettelegger eller styremedlem.

MAR Insights – De nye markedsmisbruksreglene

MAR for utstedere

MAR for styremedlemmer

MAR for tilretteleggere

Kilder om MAR