Lær av de beste. Ved å delta på Wiersholms kurs og manuduksjoner får du faglig inspirasjon i pensumrelaterte temaer gjennom foredrag og veiledning fra noen av Norges fremste advokater innen fagfeltet.

Mandag 27. april avholder Christian Hauge og  Viktor Johannes Matre manuduksjon i erstatningsrett. Manuduksjonen holdes som et webinar.