Wiersholmskolen

Vi tar karrieren din videre

Tilbudet om livslang læring er en motivasjonsfaktor og inspirasjonskilde for våre medarbeidere. Som Wiersholmer tilbys du kompetanseutvikling innenfor juridiske fag, klienthåndtering, forretningsutvikling, system, kommunikasjon og ledelse. Den beste læringen får du gjennom praktisk arbeid og kurs, med god støtte fra faddere og kollegaer. Det er gjennom systematisk og målrettet trening man blir virkelig god.

En Wiersholmer skal yte den ekstraordinære innsatsen som frembringer det aller beste juridiske produktet. En god advokat er ikke noe man er, det er noe man blir. Den prosessen starter allerede i fullmektigtiden.

Wiersholmskolen er tilpasset de spennende utfordringene advokatbransjen står overfor. Vi fremmer et innovativt læringsmiljø fremfor et tradisjonelt undervisningsmiljø. Vi tilrettelegger for reelle treningsarenaer der du får muligheten til å utvikle ditt potensial gjennom konstruktive tilbakemeldinger og tett dialog, både individuelt og på teamnivå.

I starten av ditt ansettelsesforhold fokuserer vi på de obligatoriske delene som inngår i din advokatfullmektigutdannelse, mens vi senere konsentrerer oss om din faglige spesialisering og din personlige utvikling.

Du som Wiersholmadvokat skal ha den beste kompetansen som skal til for å lykkes som forretningsadvokat, i eller utenfor firmaet.