Wiersholm har utviklet en klientportal til alle våre digitale arbeidsrettslige produkter. Som abonnement av tjenesten får du veiledning og nødvendige dokumenter til ulike prosesser relatert til HR og arbeidsliv.

Arbeidsrettsportalen inneholder digitale moduler for:

  • Automatiserte arbeidsavtaler og maler
  • Nedbemanning
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Varsling
  • Arbeidstillatelser for utenlandske ansatte

I portalen blir du guidet gjennom ulike prosesser, trinn for trinn, og du får enkelt tilgang til nødvendige dokumenter og maler på hvert stadium i en prosess. Dokumentene er oppdatert etter gjeldende regler og beste praksis. Wiersholms arbeidsrettsteam bistår i tillegg med sparring, rådgivning og kvalitetssikring, samt bistand i individuelle saker og tvister.

Ønsker du tilgang? Ta kontakt ved å sende en forespørsel til en av våre kontaktpersoner eller arbeidsrettsadvokater.

Arbeidsrettsportalen er en del av Wiersholm LINK, som er klientportalen til våre digitale juridiske tjenester.