Undervisning

Vi er en kompetansebedrift. Som ledende advokater på våre områder er kunnskap og erfaring våre viktigste verdi og vårt viktigste samfunnsbidrag.

Wiersholm deltar i utviklingen av morgendagens jurister og ledere gjennom veiledning og undervisning i juridiske fag ved universiteter og høyskoler, herunder Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Wiersholm har også omfattende trainee-program, stipend og sommerskole for studenter som er potensielle fremtidige advokatfullmektiger hos oss.

En rekke av våre ledende advokater bidrar til retts- og samfunnsutviklingen gjennom verv i Advokatforeningens lovutvalg og komiteer.

Vi deler vår kunnskap og erfaring med ledere og jurister ved å arrangere seminarer og kurs innen våre fagdisipliner, og som bidragsytere i ulike fagfora. Våre konferanser Oslo Compliance Forum og Oslo Privacy Conference, er blant næringslivets viktigste arenaer for å dele kunnskap og erfaring innen to av vår tids viktigste områder for ansvarlig næringsvirksomhet.