UN Global Compact

Wiersholm ble i 2018 medlem av UN Global Compact, verdens mest omfattende samfunnsansvars-initiativ med mer enn 10000 deltakere fra 160 land. UN Global compact baserer seg på ti prinsipper – og vår tilslutning til Global Compact betyr at vi gjør vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med disse prinsippene.

UN Global Compacts ti prinsipper kan du lese her.

Våre forpliktelser

  • Gjennom UN Global Compact forplikter vi oss til å jobbe målrettet og systematisk innen områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Dette innebærer at vi gjennomfører en rekke tiltak for å sørge for at Global Compacts ti prinsipper blir en del av vår daglige virksomhet, kultur og strategi.
  • Etterlevelse hos våre leverandører er viktige krav som følge av tilslutningen til UN Global Compact. Vi implementerte i 2018 nye bærekraftskrav overfor våre leverandører.
  • Gjennom vår tilslutning til UN Global Compact forplikter vi oss til å rapportere om hvilke tiltak vi iverksetter. Hvilke tiltak som er gjennomført og våre planer fremover, kan du lese om i vår rapport om ESG og bærekraft (Wiersholm Communication on Progress) nedenfor.
  • Som medlem vil vi markedsføre UN Global Compact og de ti prinsippene gjennom våre kommunikasjonskanaler. Ved å fremme Global Compact og samfunnsansvar håper vi å kunne bidra til at Global Compact når sine to hovedmålsetninger om å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden og fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.