Hovedsamarbeidspartner for Redd Barna

Vi støtter arbeidet for å styrke barns rettssikkerhet

Wiersholm har en sterk tradisjon for pro bono-arbeid og mener strategisk og langsiktig samarbeid har best effekt. 1. januar 2019 inngikk vi en 5-årig avtale om å være hovedsamarbeidspartner for Redd Barna.

Redd Barnas hovedfokus er barns rettigheter og utdanning, og passer med vår virksomhet som juridisk kompetansebedrift. Satsing på barn, unge og utdanning legger grunnlaget for samfunnsutvikling og vekst både lokalt og globalt.

Vår juridiske kompetanse er verdifull for Redd Barna, og Wiersholm skal bidra både faglig og økonomisk til organisasjonens viktige arbeid både på interne og eksterne arenaer de neste fem årene.

Samarbeidet vårt går langs tre akser:

  • Vi bidrar med pro-bono rådgivning i henhold til Redd Barnas behov
  • Vi støtter prosjekter økonomisk
  • Vi har en felles trainee-ordning kalt Responsible Business Trainee
Birgitte Lange, Generalsekretær hos Redd Barna

Pro bono

Det er svært viktig for oss i Wiersholm å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. Vår oppfatning er at et slikt ansvar må trekkes ut over vår kjernevirksomhet.  Gjennom vårt samarbeid med Redd Barna bistår vi som Redd Barnas juridiske rådgiver i Norge.

Norgesprogrammet

I vårt første samarbeidsår støtter vi Redd Barnas Norgesprogram. Gjennom Norgesprogrammet jobber Redd Barna for å sikre at barns rettigheter blir overholdt på nasjonalt plan.

Les mer om Redd Barnas Norgesprogram her.

Responsible Business Trainee

Responsible business trainee-programmet gir deg en mulighet til også å jobbe med et rettsområde utenfor forretningsjussen for en organisasjon som kjemper for barns rettigheter i Norge og i utlandet.

Les mer om Responsible business traineeprogrammet her.

Christel Søreide, CSR-partner