Hovedsamarbeidspartner for Redd Barna

Vi støtter arbeidet for å styrke barns rettssikkerhet

Wiersholm har en sterk tradisjon for pro bono-arbeid og mener strategisk og langsiktig samarbeid har best effekt. 1. januar 2019 inngikk vi en femårig avtale om å være hovedsamarbeidspartner for Redd Barna. Den 4. januar 2024 ble avtalen fornyet med fem nye år.

Redd Barnas hovedfokus er barns rettigheter og utdanning, noe vi mener passer godt med vår virksomhet som juridisk kompetansebedrift. Satsing på barn, unge og utdanning legger grunnlaget for samfunnsutvikling og vekst både lokalt og globalt.

Vår juridiske kompetanse er verdifull for Redd Barna, og vi bidrar både faglig og økonomisk til organisasjonens viktige arbeid både på interne og eksterne arenaer i denne femårsperioden.

Samarbeidet vårt går langs tre akser:

  • Vi gir økonomisk støtte til prosjektet Green Generation i Kambodsja.
  • Vi bidrar med pro-bono rådgivning i henhold til Redd Barnas behov.
  • Vi har en felles trainee-ordning kalt Responsible Business Trainee.
Birgitte Lange, Generalsekretær hos Redd Barna

Økonomisk støtte

Som en del av partnerskapet støtter vi klimaprosjektet Green Generation i Kambodsja.

– Vi er glade for å kunne bidra økonomisk til et prosjekt som så tydelig handler om å skape en bedre fremtid for barn. Klimakrisen bekymrer oss alle, og konsekvensene er særlig store for barn i fattige områder i verden hvor de er avhengige av sårbare naturressurser, forteller Wiersholm-partner Christel Søreide.

04_arrow-rLes mer om Green Generation

Pro bono

Det er svært viktig for oss i Wiersholm å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. Vår oppfatning er at et slikt ansvar må trekkes ut over vår kjernevirksomhet.  Gjennom vårt samarbeid med Redd Barna bistår vi som Redd Barnas juridiske rådgiver i Norge.

Responsible Business Trainee

Responsible business trainee-programmet gir deg en mulighet til også å jobbe med et rettsområde utenfor forretningsjussen for en organisasjon som kjemper for barns rettigheter i Norge og i utlandet.

Les mer om Responsible business traineeprogrammet her.

Christel Søreide, CSR-partner