Pro bono

Wiersholm har en sterk og stolt tradisjon for pro bono-arbeid, og bidrar hvert år med flere årsverk i målrettet pro bono-innsats.

Norsk organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Wiersholm har et etablert samarbeid med NOAS og fører hvert år omkring 8-10 saker for asylsøkere som står i fare for å bli sendt ut av Norge. Dette arbeidet er en del av Wiersholms samfunnsengasjement, hvor vi gir pro bono advokatbistand i forbindelse med domstolsprøvring av asylsaker som etter NOAS’ og Wiersholms vurdering er av prinsipiell betydning.

Les mer om NOAS her : NOAS

Redd Barna

Vi bidrar med juridisk bistand og veldedighetsarbeid utenfor vår kjernevirksomhet, for eksempel gjennom vår samarbeidsavtale med Redd Barna som ble inngått i desember 2018. Dette samarbeidet vil omfatte pro bono-rådgivning, faglige bidrag til Redd Barna, involvering i spesifikke Redd Barna prosjekter, samt et felles traineeprogram og økonomisk støtte.

Les mer om Redd Barna her: Redd Barna 

Jusstudentenes Humanitæraksjon

Wiersholm er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for HumAk. HumAk er forkortelse for jusstudentenes humanitæraksjon og i år er det 30 år siden aksjonen fant sted for første gang. Annethvert år avholdes det en innsamlingsaksjon til et nærmere bestemt formål. Formålet for 2020 var “Rullende rettssaler for barn” i Malawi i samarbeid med Redd Barna. Formålet for 2022 er “Rettssikkerhet for barn i Uganda” i samarbeid med Hope for Justice Norge. Aksjonen avsluttes med en sensommer-festival. Wiersholms samarbeid med HumAk innebærer blant annet at vi skal bidra med forelesere ved forelesningene i HumAk-uken.

Les mer om HumAk her: HumAk

Kronprinsparets fond

For om lag 10 år siden bestemte Kronprinsparet seg for å endre det fond som ble satt opp i forbindelse med deres bryllup i 2001. Fondets nye visjon ble: “Kronprinsparets Fond skal styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta”. I forbindelse med restruktureringen og omdanningen av fondet ble Wiersholm engasjert som fondets rådgiver, og etter at dette arbeidet var fullført har Wiersholm vært Probonopartner for Kronprinsparets fond.  Fondet arbeider hovedsakelig for å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor, og fondet samarbeider derfor til enhver tid med utvalgte prosjekter som har som ambisjon å gi unge nye arenaer til å lykkes på.  Dette har vært prosjekter som Kjør for livet, Pøbelprosjektet og Trivselsleder.  Pr 2021 er prosjektene Unginvest AIB, Sandwich Brothers, Flyt, Catalyst og Dale Oen Experience.

Les mer om fondet her: Kronprinsparets fond 

 

Stephan L. Jervell, Partner i Wiersholm