Mangfold

Vi anser mangfold blant våre ansatte som en av våre viktigste ressurser. Den unike erfaringen hver og en har med seg bidrar til at vi kan levere best mulig tjenester til våre klienter.

Det at vi er forskjellige er en styrke og et konkurransefortrinn. Hos Wiersholm handler mangfold om å rekruttere og beholde de beste talentene – og om å bruke dette mangfoldet til å drive firmaet fremover.

Vi er stolte over å samarbeide med organisasjonen for minoriteter på juridisk fakultet, Mino-jur, som bidrar til å øke rekruttering av dyktige studenter med minoritetsbakgrunn til en forretningsjuridisk karriere.

Vårt fokus på mangfold er ikke kun rettet mot ansettelsesfasen, men så lenge ansettelsesforholdet varer. Vi har per i dag nådd målet om kjønnsbalanse på alle nivå, unntatt på partnernivå. Kjønnsbalanse i partnerskap tar tid. Kvinneandelen ved interne partneropptak har vært 40 prosent de tre siste år, og vi har satt som mål å nå 30 prosent kvinneandel i partnerskapet innen 2025. For å utvikle og beholde en kjønnsbalansert talentpool slik at like mange kvinner som menn når frem til vurdering for partneropptak jobber vi systematisk med talentutvikling og oppfølging i tilknytning til foreldrepermisjoner og småbarnsfase.

I tillegg markerer vi naturligvis Pride i juni hvert år. Som arbeidsgiver vil vi skape et miljø der alle kan være seg selv på jobb. Å elske er en menneskerett. Vi er derfor med og feirer mangfoldet i kjærligheten i solidaritet med våre medmennesker i advokatbransjen, næringslivet og samfunnet for øvrig.

Status Wiersholm

 • Nasjonaliteter
  12
 • Kvinnelige advokater totalt
  44 %
 • Språk
  15
 • Annen kompetanse
  20 %
 • Kvinner i partnerskapet
  17 %
 • Aldersspennet
  18-68