Våre etiske retningslinjer

Forventninger til oss selv

Wiersholm er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma i Norge. I kraft av vår profesjon og ledende posisjon har vi et ansvar for å drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte, samtidig som vi skal yte rådgivning av høyeste kvalitet overfor våre klienter.

Vi strekker oss og bygger på ledende, internasjonale standarder

Våre etiske retningslinjer oppsummerer hva vi forventer av våre ansatte, våre partnere og vår ledelse innen områdene menneskerettigheter, bærekraft og miljø, arbeidsmiljø og mangfold, samt etikk og compliance. De etiske retningslinjene supplerer våre øvrige rutiner og forretningsprinsipper, og bygger på ledende internasjonale standarder for ansvarlig næringsvirksomhet, herunder UN Global CompactUN Guiding Principles on Business and Human Rights, og Advokatforeningens regler og veiledninger.

Vi strekker oss alltid etter å bli bedre. Retningslinjene vil derfor gjennomgås årlig, slik at de til enhver tid er tilpasset våre krav og forventninger.

En rettesnor for vår daglige virksomhet

Våre etiske retningslinjer skal være en rettesnor for vår daglige virksomhet, både for måten vi driver den interne virksomheten på og for hvordan vi utøver vår rådgivning. Retningslinjene tydeliggjør de prinsippene som ligger til grunn for vår rolle som arbeidsgiver, som leverandør av juridiske tjenester og som innkjøper og samfunnsaktør, og tydeliggjør de krav vi stiller til våre ansatte som medarbeidere, kollegaer og advokater innen områdene menneskerettigheter, bærekraft og miljø, arbeidsmiljø og mangfold, samt etikk og compliance.

Last ned våre etiske retningslinjer her.