Vår historie

Et ledende advokatfirma med historiske røtter

Wiersholm har røtter tilbake til 1875, da høyesterettsadvokat Carl Unger etablerte egen advokatforretning i datidens Christiania. Det går en lang og ubrutt linje fra dagens Wiersholm tilbake til Carl Unger, Henrich Steffens, Kristen Nygaard, Gunnar Mellbye og de øvrige partnere i de opprinnelige firmaene som siden ble til Wiersholm. Samtlige partnere var i sin tid markante skikkelser innenfor norsk rettspleie, enkelte blant de udiskutabelt fremste.

I dag er vi et moderne advokatfirma og et av Norges største, med ledende kompetanse på alle forretningsjuridiske områder. Dit har vi kommet gjennom å bistå betydelige samfunnsaktører, drive faglig utvikling og rekruttere de største talentene og fremste ekspertene.

Dannelsen av dagens Wiersholm

Dagens Wiersholm ble stiftet 16. august 1990 av samtlige daværende partnere i de tre advokatfirmaene (i) Wiersholm, Bachke & Helliesen, (ii) Mellbye, Schjoldager, Sejersted, Tenden og (iii) Bech, Hirsch & co. Firmaet tok da navnet Wiersholm, Mellbye og Bech.

Sammenslåingen skjedde i forbindelse med betydelige endringer i eierstrukturen i norsk næringsliv. Fusjoner og oppkjøp førte til større enheter som etter hvert ble mer profesjonelle brukere av advokattjenester. Norsk økonomi ble mer internasjonalisert gjennom økende utenlandske investeringer i Norge og norske investeringer i utlandet. Norges tilnærming til EU førte med seg endringer i norsk lovgivning. Alle disse endringene førte til at norske advokatfirmaer måtte øke betydelig i størrelse og besitte spisskompetanse innen flere bransjer for å kunne konkurrere mot advokatfirmaer i andre deler av Europa og i USA.

I 2012 forkortet vi navnet til Wiersholm, og i 2015 flyttet firmaet inn i vårt nåværende hovedkontor i Dokkveien 1 på Aker Brygge i Oslo. I 2022 utvidet vi også med et kontor på Brattørkaia i Trondheim.