Internasjonal tilnærming

En klientfokusert internasjonal tilnærming

Vår internasjonale tilnærming er utformet for best å imøtekomme våre klienters behov. Wiersholm har et bredt nettverk av relasjoner internasjonalt og advokater med betydelig internasjonal erfaring. Vi bistår norske selskaper med å etablere seg i utlandet, og vi hjelper utenlandske selskaper som opererer i, eller ønsker å etablere seg i Norge. Vi involverer aktører i vårt omfattende nettverk av advokatfirmaer og partnere, som dekker mer enn 100 jurisdiksjoner og er resultatet av systematisk arbeid og langsiktige relasjoner. Nettverket består utelukkende av førsteklasses firmaer og forvaltes nøye av vårt internasjonale utvalg.

Vår erfaring

Fra vår base i Oslo og Trondheim bistår vi våre klienter hvor enn de er eller ønsker å gå i verden. Vi rådgir norske selskaper i et bredt spekter av internasjonale saker, samarbeider sømløst på tvers av landegrenser og sikrer at våre klienter mottar et klart og konsistent grensesnitt i samarbeidet med oss. Vi sørger for at de er oppdatert på internasjonal ‘best practice’ og trender av betydning for norske virksomheter. Vi bistår også regelmessig utenlandske selskaper i Norge, og har lang erfaring med saker for EFTA-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Våre mennesker

Mange av våre advokater har utdanning eller arbeidserfaring fra viktige jurisdiksjoner utenfor Norge, med et betydelig antall som også har nåværende utenlandske praksiskvalifikasjoner (som for England, USA, Tyskland, Sverige og Danmark). Deres internasjonale kompetanse gir oss en naturlig evne til å bygge broer over landegrensene og gjør oss til en foretrukket juridisk rådgiver i grenseoverskridende transaksjoner eller saker. Mange av våre advokater har også vært på utveksling til internasjonale advokatfirmaer, og vi tar regelmessig imot internasjonale utvekslingsadvokater i retur.

Internasjonal anerkjennelse

Wiersholm har topprangeringer i de største internasjonale advokatguidene som Legal 500, IFLR1000, Chambers Global og Chambers Europe. Firmaet er også topprangert som Band 1 i kategorien International & Cross-Border Capabilites i Chambers Global.

Chambers Global 2023