Internasjonal tilnærming

 

Vårt effektive internasjonale nettverk, våre advokaters internasjonale ekspertise og vårt samarbeid med internasjonale aktører fungerer som en brobygger ut i verden.

 

Enestående tilgang til utenlandske eksperter gjør oss i stand til å holde våre klienter oppdatert på internasjonal utvikling og trender som vil ha betydning for norsk forretningsvirksomhet.

Vi bistår norske firmaer med etablering i utlandet og utenlandske firmaer i Norge, og vi samarbeider nært med velrenommerte advokatfirmaer i Norden, Europa, USA, Sør-Amerika, Asia og Australia.

Erfaringen

Skal du etablere deg i utlandet? Da kan vi gi den juridiske bistanden du trenger og holde deg oppdatert på den internasjonale utviklingen og trender som vil ha betydning for norske virksomheter. Vi hjelper også utenlandske firma i Norge, og i tillegg har vi bred erfaring med saker for EFTA-domstolen og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol.

Kompetansen

Flere av våre advokater har tatt utdanning eller jobbet i andre land. Deres internasjonale kompetanse gir oss en naturlig evne til å bygge broer over landegrensene og gjør oss til en foretrukket juridisk rådgiver i enhver grenseoverskridende transaksjon eller sak. Flere av våre advokater har også hatt opphold hos internasjonale samarbeidspartnere, såkalte secondments.

Annerkjennelsen

En rekke selskaper rangerer norske advokatfirmaer hvert år på bakgrunn av intervjuer og samtaler med klienter og andre advokatfirmaer i inn- og utland. Vi høster høy anerkjennelse i både de nasjonale og de internasjonale rangeringene, og våre advokater har flere individuelle rangeringer i Chambers, IFLR og Legal 500 enn noe annet norsk advokatfirma.