Arbeidserfaring

Advokatassistent/Prosjektstøtte, Wiersholm, 1995

Advokatsekretær, Regjeringsadvokaten, 1987 - 1995

Førstepostkasserer , Posten Norge, 1980 - 1987

Utdannelse

Advokatassistentutdannelse, , 1997 - 1997